Sobre l’acreditació de la qualificació professional d’informació juvenil

Des de l’Associació de Professionals hem elaborat este resum informatiu que pot ser d’interés per a a totes aquelles persones que desitgen saber què és això de la qualificació professional i el procés d’acreditació de competències.

Esperem que siga d’utilitat.

Què és una qualificació professional?

La qualificació professional és la definició estàndard oficial del conjunt de competències que són necessàries per portar a terme les activitats relacionades amb una determinada professió o lloc de treball.

ccdij17Les competències d’una persona comprenen tots els coneixements, habilitats i actituds que ha anat adquirint al llarg de la seua vida laboral, formativa i personal, mitjançant diferents vies, aprenentatges i experiències, tant formals com informals.

Es considera que una persona està qualificada professionalment quan, en el desenvolupament de la seua activitat laboral, obté resultats satisfactoris d’acord amb els corresponents requeriments d’eficiència, eficàcia i qualitat.

 

El perfil professional de l’informador/a juvenil

Com que la professió d’informador/a juvenil s’ha anat construint a partir de la pràctica, en 2009, l’INCUAL (Instituto de las cualificaciones profesionales) va elaborar el perfil professional d’informador/a juvenil per a establir les seues competències i, per primera vegada, tindre una definició de què és un o una professional de la informació juvenil. En paral·lel es va fer el mateix amb altres perfils professionals del nostre àmbit laboral, concretament el de monitor/a de desenvolupament d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil i el de coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

ccdij04La utilitat d’un perfil professional és, fonamentalment, tindre un marc de referència concret que defineix que és fa i com es fa en un ámbit professional i amb això, marcar les necessitats de formació que capaciten per a desenvolupar eixes tasques i homologar sota una denominació comuna tot el conjunt de coneixements, metodologies, habilitats i competències que ha de tindre eixe professional, en este cas de la informació juvenil.

Paga la pena recordar la definició general del perfil professional:

Organizar y gestionar servicios de información que respondan a los intereses y necesidades de la población joven desarrollando acciones de información, de dinamización y promoviendo actividades socioeducativas en el marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes como ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática.

I els títols de les quatre unitats de competència que composen este perfil:

Unidades de competencia:

UC1_3: Organizar y gestionar servicios de información de interés para la juventud.

UC2_3: Organizar y gestionar proyectos de dinamización de la información para jóvenes.

UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo.

UC4_3: Organizar acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes en el marco de la educación no formal.

Serà bastant fàcil reconèixer-nos com a professionals tant en el redactat de la competència general com de les unitats de competència.

 

El procediment d’avaluació i acreditació

L’objectiu del procediment que s’ha obert des de la Generalitat Valenciana és facilitar que aquelles persones que ja tenen experiència en l’àmbit laboral de la informació juvenil puguen aconseguir la qualificació professional corresponent al seu treball.

En estos moments, gairebé tothom, és diplomat o llicenciat en les matèries més diverses, o té una titulació de formació professional relacionada amb el món de l’animació socio-cultural, o té una titulació acadèmica suficient (per a complir els requisits de contractació) i alguna formació específica en l’ámbit de joventut… fins i tots, alguns o algunes, han realitzat els cursos de formació d’informadors/es juvenils que, temps arrere, organitzava el CCDIJ de l’IVAJ. Ara és el moment de “convalidar” l’experiència acumulada en anys i anys de pràctica laboral i formació continuada i aconseguir una reconeixement oficial i homologat que reconega el que és la nostra professió: la informació juvenil.

També s’ha de recordar hi ha algunes titulacions que són equivalents a la qualificació professional d’informador/a  juvenil, concretament: Tècnic Especialista en Activitats Socioculturals, branca Administrativa i Comercial, Tècnic Especialista en Agències de viatge, branca Hostaleria i Turisme, Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Tècnic Superior en Animació Turística. Qui tinga eixa titulació té automàticament la qualificació professional d’informador/a  juvenil (Annex 1 del DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana)

ccdij02Este procediment permet obtindre la qualificació professional demostrant experiència laboral (s’han de justificar, en els últims deu anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria, almenys tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total) o formació (s’han de justificar, en els últims deu anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria, almenys 300 hores).

Fases

Les fases del procediment son les següents:

  1. Informació i orientació. Esta fase ha de proporcionar informació bàsica sobre com obtindre l’acreditació d’unitats de competència, incloses en el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional, i sobre el procediment regulat per esta resolució.
  1. Preinscripció. Esta actuació té la intenció de poder realitzar una distribució ajustada de persones candidates seleccionades per seu. Es realitza de forma telemàtica sobre la base de la declaració responsable de les persones candidates, que serà comprovada i contrastada en l’actuació següent.
  1. Admissió i inscripció de persones candidates. En esta actuació es contrastarà el compliment dels requisits necessaris per a participar-hi i la veracitat de l’autobaremació. La falsedat en els dades aportades o declarades comportarà la pèrdua dels drets a participar en esta convocatòria, sense perjuí del dret a reclamar contra les llistes provisionals.
  1. Fase d’assessorament. És una fase de suport a les persones candidates en la recopilació i ordenació de les evidències necessàries que demostren el domini professional relatiu a les unitats de competència que desitja que li siguen acreditades, i d’orientació sobre les possibles accions formatives que han d’efectuar a fi de millorar la seua qualificació professional.
  1. Sol·licitud d’avaluació de la competència professional. Una vegada finalitzada la fase d’assessorament, la persona candidata, a la vista de l’informe de l’assessor, que no és vinculant, haurà de sol·licitar les unitats de competència en què sol·licita ser avaluada.
  1. Fase d’avaluació. És una fase de comprovació, en cada una de les unitats de competència en què s’haja inscrit la persona candidata, de la competència professional requerida en les realitzacions professionals corresponents.
  1. Assessorament final i individual sobre itineraris formatius que puguen completar un perfil professional.
  1. Fase d’acreditació i registre. Es reconeixeran, s’acreditaran i es registraran les unitats de competència posseïdes i demostrades per les persones candidates al llarg del procediment d’avaluació. El document d’acreditació serà emés per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial.

La documentació que ens demanaran serà un certificat de la vida laboral i un certificat de l’empresa o empreses on s’especifiquen les tasques realitzades indicant els períodes corresponents.

On i quan presentar-se?

Termini de presentació de sol·licituds: entre el 22 de juny i el 13 de juliol de 2015, ambdós inclosos.

S’ha de fer telemàticament des de: http://www.cece.gva.es/eva/val/ivqp/novetats-InfoJuvenil.htm

Més informació:

Més informació: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17620

Decret acreditació professional IJ

Decret reglament Llei de joventut

Presentación perfiles profesionales

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Actualitat. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s