L’APJCV ha participat en el cicle “Generació Jove” i en el debat “Els estudis sobre joventut”.

L’APJCV ha participat en La Nau (Universitat de València) amb l’IVAJ GVA JOVE dins del cicle “Generació Jove” en el debat  “Els estudis sobre joventut”.

Des de l’APJCV apuntarem que cal evitar adaptar els anàlisis a les mesures i accions i que per fer-ho cal comptar amb  estudis periòdics, de caràcter general però també local i amb indicadors consensuats amb els joves i amb tots els agents intervinents en la realitat  juvenil.

APJCV, LA Nau, Universitat, Debat

Els participants eren:

Antonio Ariño, Vicerector de Cultura i Igualtat
Alberto Ibáñez Mezquita, Secretari Autonòmic d’Inclusió Social  de  l’Agència Valenciana d’Igualtat
David Latorre García, President del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

Jorge Alberto Benedicto, Catedràtic de Sociologia  de la (UNED)
David Latorre García, President del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
Rafael Vallés, Secretari de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana
Jesús Martí, Secretari General de l’IVAJ GVA JOVE
Antonio Ariño, Catedràtic de Sociologia i Vicerector de Cultura i Igualtat

En la seua intervenció, Jorge Alberto Benedicto va argumentar la necessitat dels estudis de joventut i la seua incorporació a les polítiques públiques

També es va presentar  l’Observatori Jove d’Emancipació per part de David Latorre, president del CJCV.

Anuncis
Publicat dins de Actualitat | Deixa un comentari

Reunión de la Apjcv con el IVAJ

Apjcv, Reunió, Joventut, IvajSe ha celebrado la primera reunión oficial de la nueva junta directiva de la APJCV con el secretario general del IVAJ, Jesús Martí. En ella hemos conversado sobre las nuevas líneas de actuación del IVAJ, las colaboraciones que en ellas está realizando la asociación y, sobre todo, hemos debatido sobre el proceso de elaboración de la nueva Ley de Juventud que el Consell quiere aprobar en el primer semestre del 2016.

 

Publicat dins de Actualitat | Deixa un comentari

Debats a La Nau “Generació Jove” 4 de febrer

Us informem del debat al que hem estat convidats i convidades i que comencen demà, dins dels Debats a La Nau “Generació Jove”, organitzats amb l’IVAJ, que es realitzaran al Centre Cultural La Nau.

Debats a La Nau "Generació Jove"

La presentació i el primer debat serà el proper 4 de febrer, amb
– Antonio Ariño, Vicerector de Cultura i Igualtat
– Alberto Ibáñez Mezquita, Secretari Autonòmic d’Inclusió de l’Agència Valenciana d’Igualtat
– David Latorre García, President del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

El Col.loqui: “Els estudis sobre joventut” es realitzarà amb la participació:
– Jorge Alberto Benedicto Millán, Catedràtic de Sociologia del Departament de Sociologia II (Estructura Social) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
– David Latorre García, President del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
– Un/a representant de la Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana
– Jesús Martí, Secretari General de l’IVAJ. GVA JOVE
– Antonio Ariño, Catedràtic de Sociologia i Vicerector de Cultura i Igualtat

Dia: 4 de febrer de 2016, a les 19,00 h.
Lloc: Aula Magna. Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (c / Universitat, 2).
Entrada lliure, aforament limitat a la capacitat de la sala.

L’acte es retransmetrà en directe per la webhttp://mediauni.uv.es/VCultura i es podrà consultar l’arxiu audiovisual en el Canal cultura de Mediauni (mediauni.uv.es)

Organitza: Institut Valencià de la Joventut – Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València.
Informació i recursos per al debat: http://nauxxi.uv.es/

Publicat dins de Actualitat | Etiquetat com a , , , , | Deixa un comentari

Sobre l’acreditació de la qualificació professional d’informació juvenil

Des de l’Associació de Professionals hem elaborat este resum informatiu que pot ser d’interés per a a totes aquelles persones que desitgen saber què és això de la qualificació professional i el procés d’acreditació de competències.

Esperem que siga d’utilitat.

Què és una qualificació professional?

La qualificació professional és la definició estàndard oficial del conjunt de competències que són necessàries per portar a terme les activitats relacionades amb una determinada professió o lloc de treball.

ccdij17Les competències d’una persona comprenen tots els coneixements, habilitats i actituds que ha anat adquirint al llarg de la seua vida laboral, formativa i personal, mitjançant diferents vies, aprenentatges i experiències, tant formals com informals.

Es considera que una persona està qualificada professionalment quan, en el desenvolupament de la seua activitat laboral, obté resultats satisfactoris d’acord amb els corresponents requeriments d’eficiència, eficàcia i qualitat.

 

El perfil professional de l’informador/a juvenil

Com que la professió d’informador/a juvenil s’ha anat construint a partir de la pràctica, en 2009, l’INCUAL (Instituto de las cualificaciones profesionales) va elaborar el perfil professional d’informador/a juvenil per a establir les seues competències i, per primera vegada, tindre una definició de què és un o una professional de la informació juvenil. En paral·lel es va fer el mateix amb altres perfils professionals del nostre àmbit laboral, concretament el de monitor/a de desenvolupament d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil i el de coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

ccdij04La utilitat d’un perfil professional és, fonamentalment, tindre un marc de referència concret que defineix que és fa i com es fa en un ámbit professional i amb això, marcar les necessitats de formació que capaciten per a desenvolupar eixes tasques i homologar sota una denominació comuna tot el conjunt de coneixements, metodologies, habilitats i competències que ha de tindre eixe professional, en este cas de la informació juvenil.

Paga la pena recordar la definició general del perfil professional:

Organizar y gestionar servicios de información que respondan a los intereses y necesidades de la población joven desarrollando acciones de información, de dinamización y promoviendo actividades socioeducativas en el marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes como ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática.

I els títols de les quatre unitats de competència que composen este perfil:

Unidades de competencia:

UC1_3: Organizar y gestionar servicios de información de interés para la juventud.

UC2_3: Organizar y gestionar proyectos de dinamización de la información para jóvenes.

UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo.

UC4_3: Organizar acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes en el marco de la educación no formal.

Serà bastant fàcil reconèixer-nos com a professionals tant en el redactat de la competència general com de les unitats de competència.

 

El procediment d’avaluació i acreditació

L’objectiu del procediment que s’ha obert des de la Generalitat Valenciana és facilitar que aquelles persones que ja tenen experiència en l’àmbit laboral de la informació juvenil puguen aconseguir la qualificació professional corresponent al seu treball.

En estos moments, gairebé tothom, és diplomat o llicenciat en les matèries més diverses, o té una titulació de formació professional relacionada amb el món de l’animació socio-cultural, o té una titulació acadèmica suficient (per a complir els requisits de contractació) i alguna formació específica en l’ámbit de joventut… fins i tots, alguns o algunes, han realitzat els cursos de formació d’informadors/es juvenils que, temps arrere, organitzava el CCDIJ de l’IVAJ. Ara és el moment de “convalidar” l’experiència acumulada en anys i anys de pràctica laboral i formació continuada i aconseguir una reconeixement oficial i homologat que reconega el que és la nostra professió: la informació juvenil.

També s’ha de recordar hi ha algunes titulacions que són equivalents a la qualificació professional d’informador/a  juvenil, concretament: Tècnic Especialista en Activitats Socioculturals, branca Administrativa i Comercial, Tècnic Especialista en Agències de viatge, branca Hostaleria i Turisme, Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Tècnic Superior en Animació Turística. Qui tinga eixa titulació té automàticament la qualificació professional d’informador/a  juvenil (Annex 1 del DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana)

ccdij02Este procediment permet obtindre la qualificació professional demostrant experiència laboral (s’han de justificar, en els últims deu anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria, almenys tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total) o formació (s’han de justificar, en els últims deu anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria, almenys 300 hores).

Fases

Les fases del procediment son les següents:

 1. Informació i orientació. Esta fase ha de proporcionar informació bàsica sobre com obtindre l’acreditació d’unitats de competència, incloses en el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional, i sobre el procediment regulat per esta resolució.
 1. Preinscripció. Esta actuació té la intenció de poder realitzar una distribució ajustada de persones candidates seleccionades per seu. Es realitza de forma telemàtica sobre la base de la declaració responsable de les persones candidates, que serà comprovada i contrastada en l’actuació següent.
 1. Admissió i inscripció de persones candidates. En esta actuació es contrastarà el compliment dels requisits necessaris per a participar-hi i la veracitat de l’autobaremació. La falsedat en els dades aportades o declarades comportarà la pèrdua dels drets a participar en esta convocatòria, sense perjuí del dret a reclamar contra les llistes provisionals.
 1. Fase d’assessorament. És una fase de suport a les persones candidates en la recopilació i ordenació de les evidències necessàries que demostren el domini professional relatiu a les unitats de competència que desitja que li siguen acreditades, i d’orientació sobre les possibles accions formatives que han d’efectuar a fi de millorar la seua qualificació professional.
 1. Sol·licitud d’avaluació de la competència professional. Una vegada finalitzada la fase d’assessorament, la persona candidata, a la vista de l’informe de l’assessor, que no és vinculant, haurà de sol·licitar les unitats de competència en què sol·licita ser avaluada.
 1. Fase d’avaluació. És una fase de comprovació, en cada una de les unitats de competència en què s’haja inscrit la persona candidata, de la competència professional requerida en les realitzacions professionals corresponents.
 1. Assessorament final i individual sobre itineraris formatius que puguen completar un perfil professional.
 1. Fase d’acreditació i registre. Es reconeixeran, s’acreditaran i es registraran les unitats de competència posseïdes i demostrades per les persones candidates al llarg del procediment d’avaluació. El document d’acreditació serà emés per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial.

La documentació que ens demanaran serà un certificat de la vida laboral i un certificat de l’empresa o empreses on s’especifiquen les tasques realitzades indicant els períodes corresponents.

On i quan presentar-se?

Termini de presentació de sol·licituds: entre el 22 de juny i el 13 de juliol de 2015, ambdós inclosos.

S’ha de fer telemàticament des de: http://www.cece.gva.es/eva/val/ivqp/novetats-InfoJuvenil.htm

Més informació:

Més informació: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17620

Decret acreditació professional IJ

Decret reglament Llei de joventut

Presentación perfiles profesionales

Publicat dins de Actualitat | Deixa un comentari

Mil adolescentes denuncian cada año a sus novios por malos tratos

La CADENA SER ha dedicat el seu programa HOY POR HOY a este gravíssim problema:

chart

Según ha sabido la Cadena SER, en España cada año más de mil adolescentes y chicas menores de edad presentan ante la policía denuncias por haber sido maltratadas por sus novios o exnovios. Son tres denuncias cada día de chicas de 16 y 17 años pero también de niñas de 13 o 14 años. Y estamos hablando de violencia psicológica, de control y también de agresiones y palizas.

Las expertas policiales en violencia de género están sorprendidas porque las menores no saben identificar el maltrato psicológico que se ha extendido como la pólvora por las redes sociales. No saben que son víctimas y toleran cuando teóricamente han sido educadas para no aguantar. A partir del uno de julio podrán denunciar como delito el acoso y el control que puedan sufrir con el envío masivo de WhatsApp o continuas llamadas al móvil

Cinco mil quinientas denuncias por violencia de género presentadas en los últimos cinco años por chicas menores de edad.  Son datos oficiales del ministerio de Interior a los que ha tenido accedo a la Cadena Ser por el ministerio de Interior. Son más de mil denuncias cada año y significa que a lo largo del día de hoy tres adolescentes acudirán a una comisaria.

Irán acompañadas de amigas en algunos casos o de los padres en otros y a veces su comportamiento es igual que el de las víctimas adultas. “Ven que su hija está sufriendo pero no quiere denunciar y es frustrante para los padres porque el hecho no va a prosperar” cuenta a la Cadena Ser Elena Palacios, la jefa del Servicio de Atención a la Familia de la Policía Nacional.

Y no quieren denunciar por miedo, por vergüenza, por dependencia emocional del maltratador o porque no se identifican como víctimas, no saben que están sufriendo violencia nos dice la inspectora jefa. “Nos ha sorprendido que nuestras menores sufran algo que considerábamos que estaba superado y que solo afectaba a las mujeres adultas, que nuestras hijas estén sufriendo esto cuando no las hemos educado para aguanten”.

El nuevo Código Penal va a entrar en vigor dentro de unos días, el uno de julio. Elena Palacios destaca que tipificará como delito el acoso y hostigamiento que sufren muchas jóvenes a través del whatsap o el móvil. “Es un machaque que te hace estar en tensión, en vilo porque sabes que es tu pareja o expareja que te está controlando y hay muchacas que reciben muchas de estas llamadas por la noche que les producen problemas de insomnio y de ansiedad”. El nuevo delito de acoso está castigado con penas de cárcel de hasta dos años.

Más información: http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/

Publicat dins de Actualitat | Deixa un comentari

S’ha publicat el Decret que desenvolupa la Llei de Joventut…

IMG_4196
Increible però cert… El divendres 5 de juny el Consell aprovà el Decret pel qual es desplega la Llei de Joventut de la Comunitat Valenciana. I el dilluns 8 de juny es pubica al DOCV. En els últims dies de govern del Partit Popular, a correcuita, es dona tràmit a una normativa que estava pendent des de l’any 2010 en que es va aprovar la Llei de Joventut.

En el seu dia l’Associació de Professionals va fer un conjunt d’aportacionsa i millores que, com es pot comprovar, no han sigut considerades de cap manera.

El resultat és un decret molt lamentable. Ja té feina el nou govern de la Generalitat: desfer este reglament tan roí, obrir el diàleg amb els agents implicats i redactar una nova normativa.

Publicat dins de Actualitat | Deixa un comentari

Artículo en EL PAÍS – La generación Z cambiará el mundo

1430576024_684493_1430649549_noticia_grande

Educados en plena crisis, bajo la amenaza del terrorismo y el cambio climático, los chicos nacidos a partir de 1994 recuperan la conciencia social y desconciertan a las marcas

EL PAÍS – 3 de mayo 2015 – Daniel Verdú – Se terminó el egoísmo, el narcisismo selfie, la obsesión por el consumo y la pasividad que conlleva. Hay una generación que quiere salvar el mundo, pero todavía no sabe cómo. Han nacido o crecido en plena recesión, en un mundo azotado por el terrorismo, índices de paro galopantes y una sensación apocalíptica provocada por el cambio climático. Son más realistas que sus hermanos mayores, señalan todas las consultoras de marketing (siempre preocupadas por sus futuros consumidores). Han visto cómo sus predecesores malgastaban el tiempo acumulando títulos universitarios y másteres para malbaratar entrevistas de trabajo por su sobrecualificación. Son la generación Z, el grupo demográfico nacido entre 1994 y 2010 y que representa el 25,9% de la población mundial. Los expertos ya analizan todos los rasgos de su personalidad. Básicamente porque son el mercado que se avecina.

Más allá de los riesgos y la evidente frivolidad de atribuir una letra y un solo rostro a un espectro de 2.000 millones de personas, hay algunos elementos que pueden extraerse de las múltiples encuestas. Especialmente en contraposición a sus predecesores, los llamadosmillennials, a quienes las marcas todavía viven obsesionadas con descifrar. Fundamentalmente porque son un grupo de 80 millones de personas en EE UU y algo más de ocho millones en España, y que en 2025 supondrá —pronostica la consultora Deloitte— el 75% de la fuerza laboral del mundo. La potencia productiva y de consumo de los millennials ya es algo tangible (solo en EE UU tienen una capacidad de compra de 33.000 millones de euros). Para las empresas, sin embargo, la aventura con sus hermanos pequeños consiste ahora en descodificarles en el laboratorio.

La teoría del consumo dice que el segmento poblacional de 18 a 24 años es el más influyente. Las generaciones anteriores y las posteriores siempre quieren parecerse a ellos. Son la referencia estética. Y los Z —llamados así por venir detrás de las generaciones X e Y— empiezan a colocarse en la cúspide de esa pirámide de influencia y en cinco años la habrán copado. En EE UU, según su cámara de comercio, su influencia en el consumo de sus familias alcanza actualmente los 535.000 millones de euros.

Esta generación ya no se conforman con ser sujeto pasivo de marcas y publicaciones, desean producir sus contenidos. Sucede a través de YouTube, donde las nuevas celebrities surgidas en este medio ya son más populares que las de la industria del entretenimiento tradicional (63% contra 37%, según el Cassandra Report, uno de los informes más utilizados por las grandes compañías para sondear los gustos de la juventud). O a través de aplicaciones como Vine (para vídeos en loop) y webs como Playbuzz, la vuelta de tuerca de la popular web de historias viralesBuzzfeed, donde ahora los contenidos los suben los usuarios, que ya suman 80 millones al mes, según Google Analytics.

Las primeras marcas, al principio desconcertadas, ya detectan la tendencia y algunas compañías, como Starbucks (con la elaboración de recetas personalizadas) o Nike (permite diseñar las zapatillas a los clientes), ya están lanzando campañas donde el consumidor es parte del proceso de construcción del producto. Ya no se trata solo de personalizar, sino de participar en la creación. Esa es la estrategia que deberán seguir las empresas para empatizar con sus nuevos clientes, considera la influyente pensadora y economista inglesa Noreena Hertz, que acaba de publicar un estudio con 2.000 jóvenes ingleses y estadounidenses de esta franja de edad. Los llama generación K, por Katniss Everdeen, heroína de Los juegos del hambre, que se rebela contra el poder en un paisaje de distopía posdemocrática, aunque admite que se trata del mismo segmento poblacional. “Están muy moldeados por la tecnología, pero mucho más por la recesión y las políticas de austeridad. El 77% está preocupado en no endeudarse. Es una generación altruista, nada egoísta. Se mostrará fuerte y políticamente sensibilizada por cuestiones como la desigualdad económica y social. El 95% piensa que debe ayudarse a quien lo necesita, pero están muy desilusionados con la política tradicional”. De hecho, según su encuesta, solo uno de cada 10 se fía de su Gobierno.

“Los tiempos están cambiando”, cantaba Bob Dylan. Muchos ahora quizá no conozcan al señor que compuso esa letra ni les interese tanto la música y sus uniformes festivales como vehículo social o como referencia estética. El interés por las drogas y su relación con el ocio se reducirá también, según todos los indicadores. En España se encuentra en mínimos desde 2005, según la última encuesta del Plan Nacional Sobre Drogas.

El tiempo libre se vincula cada vez más con las vocaciones profesionales (blogs, diseño de moda, fotografía…) y las comunidades se forman en torno a ello. La escritora Luna Miguel destaca esa manera de trabajar en red, pese a que advierte de lo temprano que resulta analizar a una generación que todavía comparte muchos códigos con la anterior. “Son figuras importantes, pero ayudan a los demás y crean comunidad. La solidaridad será un valor importante. Ya no quieren ser el artista joven y raro. Incluso lo de ‘nativos de Internet’ suena a viejo, es una cuestión casi genética. Un ejemplo sería Tavi Gevinson, que desde los 13 años tiene uno de los blogs más importantes del mundo”, señala en referencia a la polifacética e influyente bloguera y editora estadounidense nacida en 1996, uno de los iconos de la generación Z.

La tendencia también alcanza a la educación y a los nuevos canales de acceso. Para Anne Boysen, consultora en estrategia y experta en cuestiones generacionales de la firma After Millennials, gran parte del aprendizaje se produce fuera del aula. “Esta generación usa YouTube de forma periódica para sus deberes, lo que indica que quieren un mayor grado de personalización en la educación. Si no les gusta o no entienden el enfoque de su profesor, buscarán a alguien online que se lo explique mejor”, señala.

En sintonía con los tiempos de cambio, crece la conciencia social y las actividades de voluntariado. Al 76%, según la última encuesta de Millennial Branding (con jóvenes de EE UU), le gustaría participar en algún tipo de ONG, mientras que el 76% está preocupado por cuestiones climáticas. “Exigen la igualdad entre personas de distintos sexos y razas. Quieren cambiar el mundo apoyando a sus comunidades locales”, sostiene Dan Schawbel, Fundador de WorkplaceTrends.com y autor del bestseller Yo 2.0. La empatía con los partidos tradicionales se esfuma. En España el CIS revelaba en enero cómo el PP ha pasado de tener el 30,2% del apoyo de los jóvenes a una estimación del 4,3% para las elecciones generales.

El espíritu crítico renace. El malestar evoluciona y se sustituye por planteamientos prácticos y concretos. Solo el 6% tiene miedo de su futuro, según el último Cassandra Report. Pero crece la desconfianza hacia las grandes corporaciones. Dos tercios de los chicos que aparecen en la mayoría de encuestas quiere fundar su empresa. Para Anne Boyse, esta generación será más cautelosa y realista, y también más escéptica respecto a las grandes compañías. “Tiene que ver con haber crecido en un ambiente de postrecesión. Buscarán trabajos que tengan sentido y que les ayuden a cambiar el mundo”, señala.

En la sensación de degradación del mundo, emerge la privacidad como una de las preocupaciones derivadas de los excesos del Big Data y de unos padres obsesionados con grabar o fotografiar a sus hijos y colgarlo las redes sociales. Una de las aplicaciones preferidas de este segmento de población es Snapchat, mediante la cual se pueden mandar fotos y vídeos programados para autodestruirse al cabo de segundos. En los tiempos de Wikileaks y el espionaje masivo de la NSA, los nuevos héroes ya no son las estrellas musicales, sino personajes como Edward Snowden o emergentes símbolos de la justicia y la transparencia. El mundo, tal y como se lo dejaron sus predecesores, no les parece un lugar habitable.

Publicat dins de Actualitat | Deixa un comentari

Informe del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana sobre el Pla Generalitat Jove

cjcv

El passat 31 de març es va aprovar el Pla Generalitat Jove 2015-2017, un document diferent del que es va presentar i votar al Consell Rector de l’IVAJ el passat gener, i amb un pressupost dubtós.

Des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) volem fer palés el nostre desacord amb l’aprovació del Pla Generalitat Jove i en general amb les polítiques que s’han desenvolupat des de la Generalitat Valenciana en matèria de joventut en els últims anys.

Hem elaborat un informe amb dues parts ben diferenciades: d’una banda analitzem polítiques de joventut de l’IVAJ tenint en compte l’evolució pressupostària i les memòries d’activitats anuals i, d’altra, l’evolució i anàlisi del procés d’elaboració del Pla Jove 2015-2017, que analitza el Pla Jove, les seues propostes i pressupost, així com les polítiques de joventut desenvolupades per l’IVAJ en els últims anys.

Des del CJCV volem deixar clar amb aquest informe el nostre descontent joventut de la Generalitat Valenciana dels últims anys i la desaprovació del Pla Generalitat Jove 2015-2017 està fonamentada en dades concretes, objectives i públiques, i vinculades al no compliment dels acords que des de l’IVAJ.GVA JOVE i des de la mateixa Conselleria s’havien arribat amb el CJCV i amb totes les persones i col·lectius que han participat en l’elaboració del document, principalment amb aquells que formen part del Consell Rector de l’IVAJ.

Accés a l’informe

Publicat dins de Actualitat | Deixa un comentari

Més d’un centenar de joves gaudeixen de les activitats del PREN LA TEUA CIUTAT a Benicàssim, entre rock i reivindicació de l’espai públic

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Més de 60 joves acampats i més de 100 assistents a les activitats (obertes al public) de tota la Comunitat s’han reunit a Benicàssim per a participar a la trobada “Pren la teua ciutat 2015”. Durant dos dies la seu de la Casa de Joventut La Maranya ha sigut el punt de trobada en el que els joves han participat en diferents activitats. La Trobada ha sigut organitzada per la Federació Valenciana de Cases de Joventut i ha reunit a joves de Cases i Casals, associacions juvenils i grups estables de municipis com Xirivella, Aldaia, Manises, Quart de Poblet, Mislata, Betxí, Alqueries, Borriana, Vila-real, Castelló i Benicàssim.

El matí de dijous a partir de les 11h, amb la recepció dels participants, es va gaudir d’un dinar a la Plaça dels Dolors. Per la vesprada vam gaudir de tornejos esportius de handbol i futbol, del III Jocathlon de jocs d’estratègia i del III Masterchef organitzat per la Casa Joventut La Maranya.

El divendres de matí la plaça va ser ocupada per una Olimpiada Popular, que es va rematar amb la gravació d’un Lip Dub,  i per la vesprada els joves van gaudir d’un excel·lent Taller de musica negra i vinil “Alternatives a la Música Comercial”.

El moment més emocionant va ser la presentació de les exposicions en col·laboració amb Movimiento contra la Intolerancia, el Col·lectiu Lambda i la Federació d’associacions de Solidaritat amb el poble Saharaui, on destacà la presència de Lala Hussein, una jove saharaui de 17 anys, que estudia a Benicàssim, i què explicà de segona mà com viuen els joves als campaments.

Per la nit, i gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Benicàssim, poguerem gaudir dels concerts de “El Vargas”, Nash, Los moniatos i DJ Boix &Breakloop.

En resum dos jornades fantàstiques, ben repletes d’activitats, i en les que cal destacar el respecte a l’entorn local i la capacitat d’organització dels grups de joves, que han cuinat, netejat i organitzat totes les activitats fantàsticament bé.

Les Cases de Joventut són associacions de joves que fan voluntariat als seus municipis organitzant activitats de temps lliure per a la resta de joventut del poble. Les Cases de Joventut treballen educació contra el racisme, respecte a les diferents inclinacions sexuals de la joventut, la prevenció del consum de drogues i la participació dels joves a la societat ajudant-los a organitzar activitats de temps lliure ells mateixos.

Les Cases de joventut, sota el lema “ELS JOVES NO PASSEM” reclamen un tracte igualitari per part de les administracions públiques, que molt sovint silencien i ataquen les activitats musicals, culturals i artístiques dels joves dels nostres pobles en detriment de les activitats comercials i d’ànim de lucre privat que fomenta la pròpia administració local.

Publicat dins de Actualitat | Deixa un comentari

Els professionals de joventut demanen un Pla integral de joventut rigorós i participatiu

“El document presentat és un llistat de mesures però no un Pla integral de joventut”

Pla Jove acte

El passat dilluns 30 de març es presentava l’anomenat “Pla Generalitat Jove” en un acte públic que va dedicar poc més d’uns minuts al contingut d’aquest Pla i que va resultar ser finalment una exposició de projectes i bones pràctiques de diferents organitzacions: des de la creació de noves empreses de emprenedors a accions socials d’entitats sense ànim de lucre.

Després de la publicació (el 31 de març) al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del text del Pla i la seua anàlisi, des de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana volem fer constar el següent:

 • La major crítica que es pot fer al Pla Generalitat Jove 2015-2017 és que no sembla un pla de joventut a l’ús, en el sentit de constituir un document en el qual, després d’analitzar els problemes, dificultats i necessitats de la joventut valenciana, es propose una sèrie d’estratègies, mesures i actuacions, per promoure i facilitar, al llarg d’un període de diversos anys, canvis en positiu de la seua realitat, que siguen mesurables i avaluables.
 • El document recull les diferents actuacions que en matèria de joventut (o no, ja que s’inclouen actuacions no dirigides específicament a aquest col·lectiu però que també els poden afectar, el que dóna lloc a “unflar” el nombre d’actuacions que se’ls destina i que, segons s’afirma, per als propers tres anys se situa al voltant de les 260) es pretén dur a terme durant 2015 (així ho testifica l’únic pressupost que figura en el pla i que és per a aquest any i que ascendeix a gairebé 250 milions d’euros) per part de diferents conselleries. Es tracta, més que d’un pla de joventut, d’un programa de govern en matèria de joventut per a l’any 2015. Si bé aquest tipus de pla és similar a l’anterior Pla Jove 2002-2005, la veritat és que s’allunya en gran mesura del que és, i s’espera, d’un pla de joventut i que, en canvi, altres comunitats autònomes i fins i tot ciutats són capaços de dissenyar i realitzar.
 • Al Pla Generalitat Jove 2015-2017 es troba a faltar una avaluació de l’anterior Pla Jove 2002-2005 (que és l’últim que es va aprovar per la Generalitat) així com, en absència de plans posteriors, de la tasca realitzada per la Generalitat Valenciana en matèria de joventut entre 2005 i 2015.
 • No s’especifica quina és la visió i missió d’aquest pla, ni el marc epistemològic i conceptual en què es mou. No sabem quins són els principis i criteris del pla o les estratègies que es seguiran en la seua implementació. Desconeixem quina és la metodologia que se seguirà per a la seva aplicació.
 • No hi ha una anàlisi sociològic en profunditat, quantitatiu i qualitatiu, de la realitat de la joventut valenciana ni un diagnòstic dels seus problemes i necessitats.
 • No hi ha una estimació de la quantitat o percentatge de beneficiaris directes i indirectes. No s’indica com ser realitzarà la implementació i seguiment del pla, ni com es van a avaluar les actuacions (de fet, no hi ha indicadors objectius i mesurables per a l’avaluació).
 • No es detalla el paper que han de jugar la resta d’actors que intervenen en les polítques de joventut en el desenvolupament del pla: associacionisme juvenil, ajuntaments, etc.

En conclusió, el Pla Generalitat Jove 2015-2017 no es pot considerar un pla de joventut a l’ús, sinó més bé una relació de mesures de govern per al 2015.

Des de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana lamentem que es tracte d’una oportunitat perduda i plantegem la necessitat que, després de les eleccions d’autonòmiques i locals de maig, s’inicie un procés rigorós i participatiu per dotar la Generalitat Valenciana d’un Pla integral de joventut que done resposta als greus problemes que patixen els i les joves valencians.

Publicat dins de Actualitat | Deixa un comentari